Raport

RAPORT 18/2011 – RAPORT OKRESOWY ZA III KWARTAŁ 2011 R. – KOREKTA RAPORTU NR 17/2011

2011, 30 grudnia

West Real Estate Spółka Akcyjna przekazuje w załączeniu jednostkowy i skonsolidowany raport okresowy za III kwartał 2011 r. 

Podstawa prawna:
§ 5 ust. 1 pkt 1 Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu „Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect”.

Przyczyną korekty jest brak podstawy prawnej w raporcie kwartalnym nr 17/2011.

Załączniki:

Osoby reprezentujące spółkę:
Ewa Maj – Prezes Zarządu