Raport

RAPORT 15/2011 – SKONSOLIDOWANY RAPORT KWARTALNY WEST REAL ESTATE S.A. – II/2011 R.

2011, 18 sierpnia

Zarząd West Real Estate Spółka Akcyjna przekazuje w załączeniu skonsolidowany raport okresowy za II kwartał 2011 roku.

Podstawa Prawna:
§ 5 ust. 1 pkt 1 Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu

Załączniki:

pobierz plik raportu

Osoby reprezentujące Spółkę:
Ewa Maj – Prezes Zarządu