Raport

RAPORT 14/2011 – JEDNOSTKOWY RAPORT KWARTALNY WEST REAL ESTATE S.A. – II/2011 R.

2011, 18 sierpnia

Zarząd West Real Estate Spółka Akcyjna przekazuje w załączeniu jednostkowy raport okresowy za II kwartał 2011 roku.


Podstawa Prawna:
§ 5 ust. 1 pkt 1 Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu 

 Załączniki:

pobierz plik raportu

Osoby reprezentujące Spółkę:
Ewa Maj – Prezes Zarządu