Raport

06/2018 Jednostkowy i Skonsolidowany Raport Roczny za rok 2017

2018, 28 czerwca

Zarząd Energy Environment Solutions SA przekazuje w załączeniu treść jednostkowego i skonsolidowanego raportu rocznego za 2017 rok.

Podstawa prawna
Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie – informacje bieżące i okresowe