Raport

Zakończenie rozmów i odstąpienie od nabycia przedsiębiorstwa Granity Błyskal PPH Spółka Jawna WEST REAL ESTATE S.A. (PLWREST00018)

2021, 13 października

Zarząd spółki West Real Estate S.A. z siedzibą we Wrocławiu _”Emitent”_ informuje, iż w dniu dzisiejszym zakończył rozmowy oraz podjął decyzję w sprawie odstąpienia od zakupu przedsiębiorstwa Granity Błyskal PPH Spółka Jawna i nierealizowania tego projektu.
Zarząd Emitenta wskazuje, iż o podpisaniu Term Sheet w sprawie warunków komercyjnych i wyłączności rozpoczynającej proces negocjacji w sprawie kupna spółki Granity Błyskal PPH Spółka Jawna informował w drodze raportu EBI nr 8/2021 w dniu 31 marca 2021 r.