Raport

RAPORT 9/2018 TREŚĆ UCHWAŁ PODJĘTYCH NA ZWZA W DNIU 27 CZERWCA 2018 ROKU.

2018, 14 września

Zarząd Energy Environment Solutions SA („Emitent”, „Spółka”) podaje do publicznej wiadomości treść uchwał podjętych na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu, które odbyło się w dniu 27 czerwca 2018 roku. Zarząd Emitenta informuje również, iż Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki nie odstąpiło od żadnego z punktów planowanego porządku obrad, a także, że do żadnej z podjętych uchwał nie zgłoszono sprzeciwów.