Raport

RAPORT 9/2017 JEDNOSTKOWY I SKONSOLIDOWANY RAPORT ROCZNY ENERGY ENVIRONMENT SOLUTIONS SA ZA 2016 ROK

2018, 14 września

Zarząd Energy Environment Solutions Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu (,,Emitent”, ,,Spółka”) przekazuje w załączeniu jednostkowy i skonsolidowany raport roczny za 2016 rok.