Raport

RAPORT 9/2016 ZMIANA TERMINU PRZEKAZANIA RAPORTU KWARTALNEGO ZA I KWARTAŁ 2016 ROKU

2016, 25 maja

Zarząd Spółki West Real Estate S.A. z siedzibą we Wrocławiu („Emitent”, „Spółka”) informuje, że zmianie ulegnie data publikacji raportu kwartalnego za I kwartał 2016 roku.

Zgodnie z raportem bieżącym EBI nr 6/2016 opublikowanym w dniu 10 maja 2016 roku deklarowanym terminem publikacji raportu kwartalnego za I kwartał 2016 roku był dzień 30 czerwca 2016 roku.

Zarząd West Real Estate S.A. informuje, że wyznaczył nowy termin publikacji raportu kwartalnego za I kwartał 2016 roku na dzień 27 maja 2016 roku. Powodem zmiany terminu publikacji raportu kwartalnego jest szybsze niż wcześniej zakładano ukończenie prac nad sprawozdaniem finansowym za dany okres.

Podstawa prawna:

§6 ust. 14.2 pkt 2 Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu „Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect”.