Raport

RAPORT 9/2015 JEDNOSTKOWY I SKONSOLIDOWANY RAPORT ROCZNY WEST REAL ESTATE ZA 2014 ROK

2015, 03 listopada

Zarząd West Real Estate Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu (,,Emitent”, ,,Spółka”) przekazuje w załączeniu jednostkowy i skonsolidowany raport roczny za 2014 rok.

Podstawa Prawna: 
§ 5 ust. 1 pkt 2 Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu „Informacje Bieżące i Okresowe przekazywane w Alternatywnym Systemie Obrotu na rynku NewConnect”.