Raport

RAPORT 9/2014 – PODPISANIE ISTOTNEJ UMOWY O NADZÓR INWESTORSKI

2014, 12 czerwca

Zarząd West Real Estate SA z siedzibą we Wrocławiu („Emitent”) niniejszym przekazuje do publicznej wiadomości, iż w dniu 30.05.2014r. Spółka zależna podpisała z renomowanym podmiotem umowę o nadzór inwestorski, przedmiotem niniejszej umowy jest pełnienie kompleksowego nadzoru inwestorskiego nad realizacją budowy „Hampton by Hilton”. Nadzór wykonywany będzie przez doświadczonych inspektorów:

  • Inspektora Nadzoru Budowlanego w specjalności konstrukcyjno-budowlanej,
  • Inspektora Nadzoru Budowlanego w specjalności sanitarnej,
  • Inspektora Nadzoru Budowlanego w specjalności elektrycznej,
  • Menadżera Projektu
  • Kontrolera Kosztów.

 W opinii Zarządu Spółki powyższe fakty mają istotne znaczenie dla działalności i rozwoju Spółki. 

Podstawa prawna:§ 3 ust. 1 Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu „Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect”.

 Osoby reprezentujące spółkę:

  • Henryk Karcz – Prezes Zarządu