Raport

RAPORT 9/2013 – JEDNOSTKOWY I SKONSOLIDOWANY RAPORT OKRESOWY ZA I KWARTAŁ 2013 R.

2013, 14 maja

Zarząd Spółki West Real Estate S.A. przekazuje w załączeniu jednostkowy i skonsolidowany raport okresowy za I kwartał 2013 roku.

Podstawa Prawna:
§ 5 ust. 1 pkt 1) Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu „Informacje Bieżące i Okresowe przekazywane w Alternatywnym Systemie Obrotu na rynku NewConnect”

Załączniki:

  •     Raport_QI_2013 .pdf


Osoby reprezentujące spółkę:

  •     Henryk Karcz – Prezes Zarządu