Raport

RAPORT 9/2012 – ISTOTNA UMOWA

2012, 07 maja

Zarząd West Real Estate Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu informuje, iż zależna od Emitenta Spółka – West Real Estate Sp. z o.o. zawarła umowę z Biurem Inżynierskim, istotną z punktu widzenia planów inwestycyjnych Grupy Kapitałowej.Przedmiotem umowy jest wykonanie prac projektowych dla Zakładu Termicznego Przekształcania Odpadów, składającego się z sortowni wraz z instalacją elektrociepłowni dla termicznej utylizacji biomasy oraz zaprojektowanie aparatury sterująco-kontrolno-pomiarowej i urządzeń do jej instalacji.Zawarcie przedmiotowej umowy stanowi znaczący element w realizacji strategii rozwoju Grupy Kapitałowej West Real Estate S.A.

Podstawa prawna:
§ 3 ust. 2 pkt 2) Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu ,,Informacje bieżące i okresowe przekazywane w Alternatywnym Systemie Obrotu na rynku NewConnect”.

Osoby reprezentujące Spółkę;
Ewa Maj – Prezes Zarządu