Raport

RAPORT 9/2011 – SKONSOLIDOWANY RAPORT KWARTALNY ZA I KWARTAŁ 2011 R.

2011, 18 maja

Zarząd Spółki West Real Estate S.A. przekazuje w załączeniu skonsolidowany raport okresowy Grupy Kapitałowej West Real Estate S.A. za I kwartał 2011 roku.

pobierz plik raportu

Osoby reprezentujące Spółkę:
Ewa Maj – Prezes Zarządu