Raport

Raport 8/2020 Zbycie udziałów w spółce zależnej

2020, 04 września

Zarząd West Real Estate Spółka Akcyjna informuje, iż dokonał w dniu dzisiejszym 29.05.2020 zbycia udziałów w spółce zależnej – Innovative Combustion Sp. z o.o. Zbycie udziałów nastąpiło na rzecz os. fizycznej nie będącej podmiotem powiązanym, za łączną kwotę 100.000,00 zł ( słownie : sto tysięcy złotych ). Zawarcie przedmiotowej umowy jest konsekwencją podjętej strategii rozwoju i dywersyfikacji w planowanych inwestycjach oraz obowiązujących umów.