Raport

RAPORT 8/2019 JEDNOSTKOWY RAPORT ROCZNY ZA 2018 ROK OBROTOWY

2019, 31 maja

Zarząd West Real Estate S.A. z siedzibą we Wrocławiu przekazuje w załączeniu jednostkowy raport roczny Spółki za 2018 rok obrotowy.