Raport

RAPORT 8/2016 KOREKTA RAPORTU BIEŻĄCEGO NR 7/2016

2016, 25 maja

Zarząd Spółki West Real Estate S.A. z siedzibą we Wrocławiu („Emitent”) informuje, iż w raporcie bieżącym EBI nr 7/2016 nie wskazał biegłego rewidenta, z którym podpisał umowę w przedmiocie zbadania sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2015.

Było:

Zarząd Spółki West Real Estate S.A. z siedzibą we Wrocławiu („Emitent”, „Spółka”) informuje, że w dniu 24 maj 2016 roku na podstawie upoważnienia wyrażonego w uchwale Rady Nadzorczej z dnia 10 maja 2016 roku, zawarta została umowa, w przedmiocie przeprowadzenia badania sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2015.

Podstawa prawna:

§ 3 ust. 1 Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu „Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect”.

Jest:

Zarząd Spółki West Real Estate S.A. z siedzibą we Wrocławiu („Emitent”, „Spółka”) informuje, że w dniu 24 maj 2016 roku na podstawie upoważnienia wyrażonego w uchwale Rady Nadzorczej z dnia 10 maja 2016 roku, zawarta została umowa z Continuum Consulting Group Poland Sp. z o.o. z siedzibą w Poznaniu, w przedmiocie przeprowadzenia badania sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2015.

Podstawa prawna:

§ 3 ust. 1 Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu „Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect”.