Raport

RAPORT 8/2015 KOREKTA TREŚĆ UCHWAŁ PODJĘTYCH NA ZWYCZAJNYM WALNYM ZGROMADZENIU WEST REAL ESTATE SA

2015, 03 listopada

Zarząd West Real Estate SA z siedzibą we Wrocławiu („Spółka”) niniejszym przekazuje do publicznej wiadomości uchwały podjęte przez Walne Zgromadzenie Spółki w dniu 26.06.2015 r. we Wrocławiu. 

Podstawa prawna: § 4 ust. 2 pkt. 7 Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu ” Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect”