Raport

RAPORT 8/2014 – PODPISANIE UMOWY KREDYTU INWESTYCYJNEGO

2014, 12 czerwca

Zarząd West Real Estate SA z siedzibą we Wrocławiu („Emitent”) niniejszym przekazuje do publicznej wiadomości, iż w dniu 30.05.2014r. Spółka zależna podpisała umowę kredytu inwestycyjnego z przeznaczeniem na finansowanie inwestycji związaną z realizacją przedsięwzięcia, budowa hotelu ” Hampton by Hilton ” we Wrocławiu. Środki pochodzą z Europejskiego Banku Inwestycyjnego z siedzibą w Luksemburgu. Nowy hotel znajduje się w samym centrum Wrocławia i dołączy do portfela 18 obecnie działających, bądź będących w przygotowaniu inwestycji marki Hilton Worldwide. 

W opinii Zarządu Spółki powyższe fakty mają istotne znaczenie dla działalności i rozwoju Spółki. 

Podstawa prawna:§ 3 ust. 1 Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu „Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect”. 

 Osoby reprezentujące spółkę:

  • Henryk Karcz – Prezes Zarządu