Raport

RAPORT 8/2013 – ROZWIĄZANIE UMOWY

2013, 04 kwietnia

Zarząd West Real Estate S.A. (dalej „Emitent”) informuje, że w dniu dzisiejszym tj. 02 kwietnia 2013 r. otrzymała informację o rozwiązaniu umowy z dniem 29 marca 2012 z zachowaniem 1-miesięcznego okresu wypowiedzenia przez Art Capital Sp. z o.o. z siedzibą w Krakowie. Umowa dotyczyła pełnienia funkcji Autoryzowanego Doradcy Emitenta na rynku NewConnect.

Podstawa prawna:
§ 3 ust. 2 pkt 18 Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu – „Informacje bieżące i okresowe
przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect.

Osoby reprezentujące spółkę:

  • Henryk k – Prezes Zarządu