Raport

RAPORT 8/2011 – JEDNOSTKOWY RAPORT KWARTALNY ZA I KWARTAŁ 2011 R.

2011, 18 maja

Zarząd Spółki West Real Estate S.A. przekazuje w załączeniu jednostkowy raport okresowy za I kwartał 2011 r.

pobierz załącznik do raportu

Osoby Reprezentujące Spółkę:
Ewa Maj – Prezes Zarządu