Raport

Raport 7/2020 Zakończenie współpracy z Autoryzowanym Doradcą

2020, 04 września

Zarząd West Real Estate S.A. z siedzibą we Wrocławiu („Spółka”) informuje, iż w dniu 22 maja 2020 r. została rozwiązana umowa na pełnienie funkcji Autoryzowanego Doradcy.