Raport

RAPORT 7/2019 SKONSOLIDOWANY RAPORT ROCZNY ZA 2018 ROK OBROTOWY

2019, 31 maja

Zarząd West Real Estate S.A. z siedzibą we Wrocławiu przekazuje w załączeniu skonsolidowany raport roczny Grupy Kapitałowej West Real Estate S.A. za 2018 rok obrotowy.