Raport

RAPORT 7/2016 INFORMACJA O ZAWARCIU UMOWY Z BIEGŁYM REWIDENTEM W PRZEDMIOCIE ZBADANIA SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO ZA ROK OBROTOWY 2015

2016, 25 maja

Zarząd Spółki West Real Estate S.A. z siedzibą we Wrocławiu („Emitent”, „Spółka”) informuje, że w dniu 24 maj 2016 roku na podstawie upoważnienia wyrażonego w uchwale Rady Nadzorczej z dnia 10 maja 2016 roku, zawarta została umowa, w przedmiocie przeprowadzenia badania sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2015.

Podstawa prawna:

§ 3 ust. 1 Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu „Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect”.