Raport

RAPORT 6/2016 ZMIANA TERMINU PRZEKAZANIA RAPORTU KWARTALNEGO ZA I KWARTAŁ 2016 ROKU

2016, 25 maja

Zarząd Spółki West Real Estate S.A. z siedzibą we Wrocławiu („Emitent”, „Spółka”) informuje, że zmianie ulegnie data publikacji raportu kwartalnego za I kwartał 2016 roku.

Zgodnie z harmonogramem przekazywania raportów okresowych w 2016 roku, opublikowanym raportem bieżącym EBI nr 1/2016 z dnia 28 stycznia 2016 roku, deklarowanym terminem publikacji raportu kwartalnego za I kwartał 2016 roku był dzień 16 maja 2016 roku.

Zarząd West Real Estate S.A. informuje, że wyznaczył nowy termin publikacji raportu kwartalnego za I kwartał 2016 roku rok na dzień 30 czerwca 2016 roku. Powodem zmiany terminu publikacji raportu kwartalnego jest niezakończenie prac nad sprawozdaniem finansowym, co spowodowane jest długotrwałą chorobą osoby pełniącej funkcje księgowej dla Spółki.

Jednocześnie Zarząd West Real Estate S.A. informuje o incydentalnym naruszeniu obowiązków informacyjnych w związku z przekroczeniem terminów zawartych w §6 ust. 9 Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu „Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect”. Zarząd zapewnia, iż zdarzenie jest niezależne od podjętych przez niego działań oraz ma charakter incydentalny.

Podstawa prawna:

§6 ust. 9 oraz §6 ust. 14.2 pkt 2 Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu „Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect”.