Raport

RAPORT 6/2013 – JEDNOSTKOWY I SKONSOLIDOWANY RAPORT OKRESOWY ZA IV KWARTAŁ 2012 R.

2013, 15 lutego

Zarząd Spółki West Real Estate S.A. przekazuje w załączeniu jednostkowy i skonsolidowany raport okresowy za IV kwartał 2012 roku. 

Podstawa Prawna: § 5 ust. 1 pkt 1) Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu „Informacje Bieżące i Okresowe przekazywane w Alternatywnym Systemie Obrotu na rynku NewConnect” 

Załączniki:     

Raport okresowy za IV kwartał 2012.pdf

Osoby reprezentujące spółkę:     

  • Henryk Karcz – Prezes Zarządu