Raport

RAPORT 6/2011 – OŚWIADCZENIE W ZAKRESIE STOSOWANIA „DOBRYCH PRAKTYK SPÓŁEK NOTOWANYCH NA RYNKU NEWCONNECT”

2011, 20 marca

Zarząd West Real Estate S.A. przekazuje w załączeniu oświadczenie dotyczące stosowania przez Emitenta zasad ładu korporacyjnego określonych w „Dobrych Praktykach Spółek Notowanych na NewConnect”. 


Podstawa prawna:
§ 4 ust. 3 Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu. 

 
Załączniki:
West Real Estate – Dobre Praktyki
pobierz załącznik do raportu