Raport

Raport 5/2020 Zmiana terminu publikacji raportu okresowego jednostkowego i skonsolidowanego za I kwartał 2020 r.

2020, 04 września

Zarząd spółki West Real Estate SA z siedzibą we Wrocławiu, w nawiązaniu do raportu bieżącego nr 1/2020 z dnia 13 stycznia 2020 r., skorygowanego raportem nr 2/2020 z dnia 14 stycznia 2020 r., w których przekazał harmonogram publikacji raportów okresowych w 2020 r., informuje o zmianie terminu publikacji jednostkowego i skonsolidowanego raportu za I kwartał 2020 r. z dnia 08 maja 2020 r. na dzień 14 maja 2020 r.