Raport

RAPORT 5/2017 ZAKOŃCZENIE WSPÓŁPRACY Z AUTORYZOWANYM DORADCĄ

2018, 14 września

Zarząd Spółki Energy Environment Solutions S.A. („Spółka”, „Emitent”) informuje, iż w dniu wczorajszym otrzymał wypowiedzenie umowy o pełnienie funkcji Autoryzowanego Doradcy zawartej pomiędzy Emitentem a Best Capital sp. z o.o.