Raport

RAPORT 5/2016 UZUPEŁNIENIE RAPORTU O ZMIANACH W SKŁADZIE RADY NADZORCZEJ WEST REAL ESTATE SA

2016, 25 maja

Zarząd Spółki West Real Estate S.A. z siedzibą we Wrocławiu („Emitent”) informuje, że do siedziby Spółki wpłynęły życiorysy zawodowe pozostałych członków Rady Nadzorczej – Pana Piotra Dziugana oraz Pana Mariusza Olejnika, wybranych do składu Rady Nadzorczej w drodze kooptacji, o czym Emitent informował raportem bieżącym nr 4/2016 w dniu 1 marca 2016 roku. W związku z powyższym, Zarząd Spółki przekazuje w załączeniu życiorysy zawodowe wskazanych Członków Rady Nadzorczej.

Podstawa prawna:

§ 3 ust. 2 pkt 11 Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu „Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect”.