Raport

RAPORT 5/2014 – JEDNOSTKOWY I SKONSOLIDOWANY RAPORT OKRESOWY ZA I KWARTAŁ 2014 ROKU

2014, 14 maja

Zarząd Spółki West Real Estate SA przekazuje w załączeniu jednostkowy i skonsolidowany raport okresowy za I kwartał 2014 roku. Podstawa Prawna: § 5 ust. 1 pkt. 1) Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu „Informacje Bieżące i Okresowe przekazywane w Alternatywnym Systemie Obrotu na rynku NewConnect” Załączniki:

  • Raport_QI_2014.pdf

Osoby reprezentujące spółkę:

  • Henryk Karcz – Prezes Zarządu