Raport

RAPORT 5/2013 – KOREKTA HARMONOGRAMU PUBLIKACJI RAPORTÓW OKRESOWYCH 3/2013

2013, 04 lutego

Zarząd Spółki West Real Estate S.A. przekazuje skorygowany harmonogram publikacji raportów okresowych w roku 2013. W raporcie EBI 3/2013 omyłkowo jako datę publikacji raportu za IV kwartał podano 15 lutego 2013 r.

  • Raport kwartalny za IV kwartał 2012: 14 lutego 2013 roku.
  • Raport kwartalny za I kwartał 2013: 15 maja 2013 roku.
  • Raport kwartalny za II kwartał 2013: 14 sierpnia 2013 roku.
  • Raport kwartalny za III kwartał 2013: 14 listopada 2013 roku.
  • Raport roczny za rok 2012: 14 czerwca 2013 roku.


Zarząd informuje, że ewentualne zmiany dat publikowania raportów okresowych będą przekazywane w formie raportu bieżącego najpóźniej na dwa dni przed publikacją raportu okresowego.

Podstawa prawna: § 6 ust. 14.1 Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu „Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect”

Osoby reprezentujące spółkę:

  • Henryk Karcz – Prezes Zarządu