Raport

RAPORT 5/2012 – OBJĘCIE UDZIAŁÓW W SPÓŁCE INNOVATIVE COMBUSTION SP. Z O.O.

2012, 07 maja

Zarząd West Real Estate S. A. („Spółka”, „Emitent”) informuje, że w dniu 23 marca 2012 r. Spółka objęła za gotówkę 100 udziałów o wartości nominalnej 100 zł każdy w nowo utworzonej spółce INNOVATIVE COMBUSTION Sp. z o.o. Objęte udziały stanowią 100 % udziału w kapitale zakładowym.
Spółka INNOVATIVE COMBUSTION Sp. z o.o. została utworzona w związku z planowanymi przez Emitenta projektami w zakresie innowacyjnej gospodarki odpadami.

Powyższa transakcja została uznana za znaczącą z uwagi na oczekiwany znaczny wzrost wartości objętych udziałów w przyszłości, a co za tym idzie potencjalny wpływ na wyniki finansowe Spółki.

Podstawa prawna:
§ 3 ust. 1 Załącznika Nr 3 do Regulaminu ASO

Osoby reprezentujące Spółkę:
Ewa Maj – Prezes Zarządu