Raport

RAPORT 5/2011 – HARMONOGRAM PRZEKAZYWANIA RAPORTÓW OKRESOWYCH W 2011 ROKU

2011, 19 kwietnia

Zarząd West Real Estate S.A. informuje, że raporty kwartalne Spółki będą przekazane do publicznej wiadomości w następujących terminach:
  1. Jednostkowy oraz skonsolidowany raport kwartalny za I kwartał 2011 roku – 16 maj 2011 r.
  2. Jednostkowy oraz skonsolidowany raport kwartalny za II kwartał 2011 roku – 16 sierpień 2011 r.
  3. Jednostkowy oraz skonsolidowany raport kwartalny za III kwartał 2011 roku – 14 listopad 2011 r.
Jednocześnie Spółka informuje, że jednostkowy raport roczny za 2010 roku zostanie przekazany do publicznej wiadomości w dniu 15 czerwca 2011 roku. Spółka nie sporządzała w 2010 roku danych skonsolidowanych, w związku z czym nie będzie przekazywała skonsolidowanego raportu rocznego za 2010 rok.

Ewentualne zmiany dat przekazywania raportów okresowych będą podane do wiadomości w formie raportu bieżącego.

Podstawa prawna:
§ 6 pkt 14.1 Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu.

Osoby reprezentujące Spółkę:
Ewa Maj – Prezes Zarządu