Raport

RAPORT 4/2019 ZMIANA TERMINU PUBLIKACJI RAPORTÓW ROCZNYCH JEDNOSTKOWEGO I SKONSOLIDOWANEGO ZA 2018 ROK OBROTOWY

2019, 22 maja

Zarząd spółki West Real Estate SA z siedzibą we Wrocławiu, w nawiązaniu do raportu bieżącego nr 3/2019 z dnia 13 lutego 2019 r., w którym poinformował o zmianie terminu publikacji raportów rocznych jednostkowego i skonsolidowanego za 2018 rok obrotowy (względem opublikowanego pierwotnie raportem EBI nr 1/2019 z dnia 11 stycznia 2019 r. harmonogramu publikacji raportów okresowych w 2019 r.), informuje o kolejnej zmianie terminu publikacji raportów rocznych jednostkowego i skonsolidowanego za 2018 rok obrotowy. Raporty te ogłoszone zostaną dnia 25 kwietnia 2019 roku.