Raport

RAPORT 4/2018 PODPISANIE UMOWY Z BIEGŁYM REWIDENTEM

2018, 14 września

Zarząd Spółki Energy Environment Solutions SA z siedzibą we Wrocławiu („Emitent”) przekazuje do publicznej wiadomości iż w dniu dzisiejszym tj. 29 stycznia 2018 r. podpisał umowę na badanie jednostkowych i skonsolidowanych sprawozdań finansowych Spółki za rok 2017 i 2018 z Biuro usług księgowych i Badania Bilansów „ Biegli S&S ‘’ Sp. z o.o., ul. Grabiszyńska 163, 53 – 349 Wrocław, wpisaną na listę biegłych rewidentów przez Krajową Radę Biegłych Rewidentów pod numerem 131, podmiot uprawniony do wykonania tych badań.