Raport

RAPORT 4/2017 KOMENTARZ DO RAPORTU ZA IV KWARTAŁ 2016 ROKU

2018, 14 września

Zarząd Spółki Energy Environment Solutions S.A. („Spółka”, „Emitent”) informuje, iż w związku ze stwierdzeniem istotnych błędów w danych finansowych zaprezentowanych w raporcie za IV kwartał 2016 roku opublikowanym raportem EBI nr 2/2017 z dnia 14 lutego 2017 roku oświadcza, że wskazany raport nie spełnia wymogów Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu.

Emitent przekaże niezwłocznie korektę raportu za IV kwartał 2016 roku wraz ze stosownym protokołem zmian.