Raport

RAPORT 4/2015 UZYSKANIE PRAWOMOCNEGO ZAMIENNEGO POZWOLENIA NA BUDOWĘ HOTELU HAMPTON BY HILTON

2015, 03 marca

Zarząd West Real Estate Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu („Emitent”) informuje, że zależna od Emitenta Spółka uzyskała zamienną decyzje o pozwoleniu na budowę, dla przedsięwzięcia Budowa Hotelu Hampton by Hilton Wrocław City Center West, wprowadzający zmiany układu komunikacyjnego w obrębie działki, zwiększenie zabudowy, kubatury, kondygnacji, które spełniają wymagania sieci Hilton Wordwide. 

Otrzymanie przedmiotowego pozwolenia zamiennego jest kolejnym krokiem na drodze do realizacji zaplanowanego przez Spółkę przedsięwzięcia i stanowi znaczący element w realizacji strategii rozwoju Grupy Kapitałowej West Real Estate SA

Podstawa prawna: § 5 ust. 1 pkt 1) Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu „Informacje Bieżące i Okresowe przekazywane w Alternatywnym Systemie Obrotu na rynku NewConnect”