Raport

RAPORT 4/2014 – ZAWARCIE ISTOTNEJ UMOWY PARTNERSKIEJ Z HILTON WORLDWIDE

2014, 09 maja

Zarząd West Real Estate SA z siedzibą we Wrocławiu („Spółka”) niniejszym przekazuje do publicznej wiadomości, iż w dniu 06.05.2014r. Spółka zależna Krajowy System Zarządzania Energią Sp. z o.o. podpisała umowę z siecią Hilton Worldwide. Nowy hotel będzie znajdował się w samym centrum Wrocławia i dołączy do portfela 18 obecnie działających, bądź będących w przygotowaniu inwestycji marki Hilton Worldwide. Współpraca dotyczy umowy operatorskiej dla projektu hotelowego we Wrocławiu. Podpisanie umowy zakończyła serię licznych spotkań i skonkretyzowała kluczowe obszary współpracy o charakterze długofalowym. W opinii Zarządu Spółki powyższe fakty mają istotne znaczenie dla działalności i rozwoju Spółki. Podstawa prawna:§ 3 ust. 1 Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu „Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect”.   Osoby reprezentujące spółkę:

  • Henryk Karcz – Prezes Zarządu