Raport

RAPORT 4/2013 – HARMONOGRAM PUBLIKACJI RAPORTU ROCZNEGO 2013

2013, 31 stycznia

Zarząd West Real Estate S.A. informuje, że raport roczny Spółki będzie przekazany do publicznej wiadomości w następującym terminie:

Spółka informuje, że jednostkowy i skonsolidowany raport roczny za 2012 rok zostanie przekazany do publicznej wiadomości w dniu 14 czerwca 2013 roku. Ewentualne zmiany daty przekazywania raportu rocznego będą podane do wiadomości w formie raportu bieżącego.

Osoby reprezentujące spółkę:

  • Henryk Karcz – Prezes Zarządu