Raport

RAPORT 4/2012 – OBJĘCIE UDZIAŁÓW W SPÓŁCE KRAJOWY SYSTEM ZARZĄDZANIA ENERGIĄ SP. Z O.O.

2012, 30 marca

Zarząd West Real Estate Spółka Akcyjna informuje, że w dniu 23 marca 2012 r. Spółka objęła 60 udziałów o wartości nominalnej 100 zł każdy w spółce KRAJOWY SYSTEM ZARZĄDZANIA ENERGIĄ sp. z o.o. Objęte udziały stanowią 60 % udziału w kapitale zakładowym.KRAJOWY SYSTEM ZARZĄDZANIA ENERGIĄ sp. z o.o. została utworzona w celu wprowadzenia na rynek innowacyjnego, wysoce energooszczędnego produktu z dziedziny energetyki.Powyższa transakcja została uznana za znaczącą z uwagi na oczekiwany znaczny wzrost wartości objętych udziałów w przyszłości, a co za tym idzie potencjalny wpływ na wyniki finansowe Spółki.

Podstawa prawna:
§ 3 ust. 1 Załącznika nr 3 do Regulaminu ASO