Raport

RAPORT 4/2011 – WYZNACZENIE PIERWSZEGO DNIA NOTOWANIA AKCJI SERII B, E I F SPÓŁKI.

2011, 16 marca

Zarząd West Real Estate Spółka Akcyjna informuje, że w dniu 16 marca 2011 roku otrzymał uchwałę nr 322/2011 Zarządu Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. z dnia 15 marca 2011 roku, na mocy której określony został pierwszy dzieo notowania 925.000 akcji serii B, 1.000.000 akcji serii E, 500.000 akcji serii F Spółki na dzieo 18 marca 2011 roku. Wyżej wskazane instrumenty finansowe będą notowane na rynku kierowanym zleceniami w systemie notowao ciągłych pod nazwą skróconą „WRE” i oznaczeniem „WESTREAL”.

Podstawa prawna:
§ 3 ust. 1 Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu.

Osoby reprezentujące Spółkę:
Ewa Maj – Prezes Zarządu