Raport

RAPORT 3/2019 ZMIANA TERMINU PUBLIKACJI RAPORTÓW ROCZNYCH JEDNOSTKOWEGO I SKONSOLIDOWANEGO ZA 2018 ROK OBROTOWY

2019, 22 maja

Zarząd spółki West Real Estate SA z siedzibą we Wrocławiu, w nawiązaniu do raportu bieżącego nr 1/2019 z dnia 11 stycznia 2019 r., w którym przedstawił harmonogram publikacji raportów okresowych w 2019 r. informuje o zmianie terminu publikacji raportów rocznych jednostkowego i skonsolidowanego za 2018 rok obrotowy. Raporty te ogłoszone zostaną dnia 28 marca 2019 roku.