Raport

RAPORT 3/2015 – UZYSKANIE PRAWOMOCNEGO POZWOLENIA NA BUDOWĘ ZAKŁADU UTYLIZACJI ODPADÓW

2015, 21 lutego

Zarząd West Real Estate Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu („Emitent”) informuje, że zależna od Emitenta Spółka uzyskała prawomocne pozwolenie na Budowę Zakładu Utylizacji Odpadów wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną i drogową.

Uzyskanie przedmiotowego pozwolenia jest kolejnym krokiem na drodze do realizacji zaplanowanego przez Spółkę przedsięwzięcia i stanowi znaczący element w realizacji strategii rozwoju Grupy Kapitałowej West Real Estate SA.

Podstawa prawna: 

§ 3 ust. 1 Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu „Informacje bieżące i okresowe