Raport

RAPORT 3/2014 – ZMIANY W SKŁADZIE RADY NADZORCZEJ

2014, 09 maja

Zarząd West Real Estate SA z siedzibą we Wrocławiu niniejszym przekazuje do publicznej wiadomości, iż Zwyczajne Walne Zgromadzenie West Real Estate SA odwołało z pełnienia funkcji Członka Rady Nadzorczej następujące osoby:

  1. Pana Macieja Malinowskiego 
  2. Panią Nadję Pędzik 

 Jednocześnie Spółka informuje, iż Zwyczajne Walne Zgromadzenie West Real Estate SA powołało na Członków Rady Nadzorczej:

  1. Pana Jarosława Gębusia
  2. Pana Grzegorza Bilińskiego

 Informacje dotyczące nowo powołanych członków Rady Nadzorczej: Pan Jarosław Gębuś ekspert ds. w prawie gospodarczym Absolwent Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu, Wydziału Gospodarki Narodowej. Doświadczenie zawodowe zdobywał między innymi w sektorze finansowym oraz prawnym. Od 2001 r. ściśle związany z branżą prawniczą. Współtwórca Grupy Doradztwa Prawnego oraz współzałożyciel Kancelarii Prawnej, specjalizującej się przede wszystkim w prawie gospodarczym, administracyjnym oraz prawie spółek handlowych. Pan Grzegorz Biliński absolwent WFiF Politechniki Opolskiej, Doktorant Wydziału Fizjoterapii Akademii Wychowania Fizycznego AWF Wrocław, Wieloletni wykładowca Politechniki Opolskiej oraz Wyższej Państwowej Medycznej Szkoły Zawodowej w Opolu. Współzałożyciel oraz wiceprzewodniczący Stowarzyszenia Rehabilitacji Neurologicznej i Funkcjonalnej.Laureat statuetki Emil, nadany przez kapitułę Bariery.  

  • Podstawa prawna:

§3 ust. 2 pkt 11 Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu. „Informacje bieżące i okresowe w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect”  Osoby reprezentujące spółkę:

  • Henryk Karcz – Prezes Zarządu