Raport

RAPORT 3/2013 – HARMONOGRAM PUBLIKACJI RAPORTÓW OKRESOWYCH 2013

2013, 31 stycznia

Zarząd West Real Estate S.A. informuje, że raporty kwartalne Spółki będą przekazane do publicznej wiadomości w następujących terminach:

  • Raport kwartalny za IV kwartał 2012: 15 lutego 2013 roku.
  • Raport kwartalny za I kwartał 2013: 15 maja 2013 roku.
  • Raport kwartalny za II kwartał 2013: 14 sierpnia 2013 roku.
  • Raport kwartalny za III kwartał 2013: 14 dnia listopada 2013 roku.

Podstawa prawna: § 6 ust. 14.1 Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu „Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect”

Osoby reprezentujące spółkę:

  • Henryk Karcz – Prezes Zarządu