Raport

RAPORT 3/2011 – WPROWADZENIE INSTRUMENTÓW FINANSOWYCH SPÓŁKI DO ASO

2011, 14 marca

Zarząd West Real Estate Spółka Akcyjna informuje, że w dniu 11 marca 2011 roku otrzymał uchwałę nr 314/2011 Zarządu Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. z dnia 11 marca 2011 roku, na mocy której wprowadzone zostały do alternatywnego systemu obrotu na rynku NewConnect następujące instrumenty finansowe Spółki:

  • 925.000 akcji serii B,
  • 1.000.000 akcji serii E,
  • 500.000 akcji serii F.

Wartośd nominalna każdej wyżej wskazanej akcji wynosi 1,00 zł.

Podstawa prawna:
§ 3 ust. 1 Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu.

Osoby reprezentujące Spółkę:
Ewa Maj – Prezes Zarządu