Raport

RAPORT 26/2017 RAPORT KWARTALNY ZA III KWARTAŁ 2017 ROKU

2018, 14 września

Zarząd ENERGY ENVIRONMENT SOLUTIONS S.A. przekazuje w załączeniu raport kwartalny (skonsolidowany i jednostkowy) za III kwartał 2017 roku.