Raport

RAPORT 25/2015 INFORMACJA O NIEODBYCIU SIĘ ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA AKCJONARIUSZY

2016, 25 maja

Zarząd Spółki West Real Estate S.A. z siedzibą we Wrocławiu („Emitent”) informuje, o nieodbyciu się Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy zwołanego na dzień 30 listopada 2015 r.Przyczyną nieodbycia się Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy jest fakt, że na Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy na dzień 30 listopada 2015 r. nie zarejestrował się żaden akcjonariusz Emitenta. 

Podstawa prawna: §4 ust.2 pkt. 6a Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu „Informacje Bieżące i Okresowe przekazywane w Alternatywnym Systemie Obrotu na rynku NewConnect”