Raport

RAPORT 24/2017 INFORMACJA UZUPEŁNIAJĄCA DO RB 14/2017

2018, 14 września

Zarząd ENERGY ENVIRONMENT SOLUTIONS S.A. w uzupełnieniu raportu 14/2017 z dnia 28 lipca 2017 r. przekazuje informacje wyjaśniające powody sporządzonej ww. raportem korekty rap. za IV kw. 2016 r.

Korekta raportu za IV kw. 2016 r. była wynikiem uwag biegłego rewidenta podczas badania sprawozdania rocznego za 2016 r. Celem korekty była zgodność danych w raporcie za IV kw. 2016 r. z danymi w raporcie rocznym za 2016 r.