Raport

RAPORT 24/2012 – TREŚĆ UCHWAŁY PODJĘTEJ PRZEZ NWZ AKCJONARIUSZY WEST REAL ESTATE S.A.

2012, 13 grudnia

Zarząd West Real Estate Spółka Akcyjna („Spółka”, „Emitent”) przekazuje w załączeniu treść uchwały podjętej przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki, które odbyło się dnia 21 listopada 2012 r. w siedzibie Emitenta.

Podstawa prawna :
§ 4 ust.2 pkt 7 Załącznika Nr 3 do Regulaminu ASO ” Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect”.

Załączniki:

1) . Protokół z posiedzenia NWZ z dnia 21.11.2012 r.

Osoby reprezentujące spółkę:
Ewa Maj – Prezes Zarządu